Kontakt

DUKOS ŁÓDŹ Sp. z o.o.

ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź

mob.: +48 604 586 409

dukos@dukos.pl

NIP 725-20-20-402, REGON 100847242

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, nr KRS 0000354633

Kapitał zakładowy 45.000 zł

Współpracujemy z: